Seite 11: Benchmark: Hitman

Hitman

1.920 x 1.080 SMAA 16xAF

106.3 XX


9 XX
98.4 XX


9 XX
92.1 XX


8 XX
89.3 XX


9 XX
87.1 XX


9 XX
86.0 XX


8 XX
74.7 XX


7 XX
Bilder pro Sekunde
Mehr ist besser

Hitman

2.560 x 1.440 SMAA 16xAF

93.3 XX


7 XX
89.0 XX


18 XX
85.9 XX


13 XX
74.6 XX


11 XX
69.7 XX


10 XX
67.9 XX


14 XX
62.0 XX


15 XX
58.5 XX


18 XX
56.2 XX


15 XX
Bilder pro Sekunde
Mehr ist besser

Hitman

3.860 x 2.160 SMAA 16xAF

60.2 XX


7 XX
54.2 XX


16 XX
53.5 XX


11 XX
43.5 XX


8 XX
40.2 XX


8 XX
38.4 XX


10 XX
34.5 XX


11 XX
Bilder pro Sekunde
Mehr ist besser