Seite 4: Benchmarks: Leistung, Teil 1

PCMark

7381 XX


5330 XX


5004 XX


4922 XX


4780 XX


4616 XX


4588 XX


4554 XX


4517 XX


4133 XX


3764 XX


3739 XX


3418 XX


Punkte
Mehr ist besser

Basemark OS II

Punkte
Mehr ist besser

JetStream

Punkte
Mehr ist besser